Hình thức thi đấu: onlan

Số lượng team: 15/custom room

Map: Gillie Islands

giải thưởng được trao cho top 1, 2, 3, 4, 5 bằng tiền mặt sau 5 trận tính điểm như sau: LINK

Điểm trận
(Bảng điểm áp dụng cho từng game đấu)
Trường hợp các team bằng điểm, xét ưu tiên theo thứ tự:
+ Thứ hạng cao nhất tại 1 game
+ Tổng số hạ gục
+ Thứ hạng của game gần nhất

Tên team, Logo, tên ingame tham gia
+ Tên team và tên trong game không được sử dụng từ ngữ hoặc kí tự xúc phạm hoặc chống lại bất kỳ cá nhân, tổ chức hoặc phong tục nào, từ và cụm từ nào làm trái với quy định phát sóng có thể sẽ không được sử dụng. Điều khoản này cũng áp dụng cho logo của đội.
+ Thông tin đăng ký chính xác, rõ ràng, không chứa từ ngữ không phù hợp thuần phong mỹ tục của Việt Nam hoặc liên quan vấn đề chính trị, tôn giáo nhạy cảm
+ tên ingame của thành viên phải theo mẫu: Tên team + Tên nhân vật
+ Thông tin liên lạc và tài khoản ngân hàng của đội trưởng đảm bảo chính xác vì BTC chỉ làm việc với đội trưởng của team

Sau khi BTC liên hệ xác nhận thi đấu qua FB và SDT cung cấp, việc đăng ký chính thức hoàn thành

quy định tham gia thi đấu
Tài khoản thi đấu: Tài khoản thi đấu do VĐV tự chuẩn bị - Yêu cầu rank tối thiếu: Kim cương.
Độ tuổi: VĐV phải trên 18 tuổi (có ngày sinh từ 01/12/2000 trở về trước).
Số lượng thành viên: Bắt buộc 05 thành viên/Đội (04 chính thức + 01 dự bị).
Tên và Logo: theo đúng quy định của BTC. (Không quy phạm về thuần phong, mỹ tục, văn hóa, chính trị...).
Chế độ game thi đấu: TPS
Bản đồ: Ghillie islands
XEM THÊM
luật thi đấu onlan
Không được thay đổi thông tin thành viên (kể cả thành viên dự bị) ngay sau khi bắt đầu giải đấu.
Không đổi tên nhân vật sau khi đăng ký giải đấu, nếu có đổi tên phải báo trước với BTC trước 02 ngày so với ngày thi đấu.
Không sử dụng bất cứ phầm mềm thứ 3 khi thi đấu.
Không sử dụng phương thức Check nhà, Bug, Hack và không được sử dụng nỏ trong trận đấu.
Các thành viên của đội phải có mặt tại địa điểm thi đấu và hoàn thành thủ tục check in với BTC trước 30 phút trước khi trận 01 bắt đầu.
Thời gian khiếu nại về giải đấu là 03 ngày sau khi trận đấu kết thúc.
Thời gian khiếu nại về tính điểm là 01 ngày sau khi công bố kết quả.
Thời gian khiếu nại về giải thường là 01 ngày sau khi công bố trao giải.
Quyết định của BTC là quyết định cuối cùng.
XEM THÊM
QUY TẮC ỨNG XỬ KHI THAM GIA THI ĐẤU ONLAN
Đối với các vi phạm Check nhà, Bug và sử dụng Nỏ:
Loại đội khỏi giải đấu và tước toàn bộ giải thưởng + Cấm tất cả thành viên tham gia Giải đấu/Sự kiện do VNG tổ chức trong 03 tháng.
Đối với vi phạm sử dụng Phần mềm thứ 3 gây ảnh hưởng các trận đấu:
Bất kỳ thành viên nào của đội có sử dụng phần mềm thứ 3 gây ảnh hưởng các trận đấu, Đội sẽ bị loại khỏi giải đấu và tước toàn bộ giải thưởng + Cấm tất cả thành viên tham gia Giải đấu/Sự kiện do VNG tổ chức trong 06 tháng.
XEM THÊM

Hình thức thi đấu: onlan

Số lượng team: 15/custom room

Map: Gillie Islands

giải thưởng được trao cho top 1, 2, 3, 4, 5 bằng tiền mặt sau 5 trận tính điểm như sau: LINK

Điểm trận
(Bảng điểm áp dụng cho từng game đấu)
Trường hợp các team bằng điểm, xét ưu tiên theo thứ tự:
+ Thứ hạng cao nhất tại 1 game
+ Tổng số hạ gục
+ Thứ hạng của game gần nhất

Tên team, Logo, tên ingame tham gia
+ Tên team và tên trong game không được sử dụng từ ngữ hoặc kí tự xúc phạm hoặc chống lại bất kỳ cá nhân, tổ chức hoặc phong tục nào, từ và cụm từ nào làm trái với quy định phát sóng có thể sẽ không được sử dụng. Điều khoản này cũng áp dụng cho logo của đội.
+ Thông tin đăng ký chính xác, rõ ràng, không chứa từ ngữ không phù hợp thuần phong mỹ tục của Việt Nam hoặc liên quan vấn đề chính trị, tôn giáo nhạy cảm
+ tên ingame của thành viên phải theo mẫu: Tên team + Tên nhân vật
+ Thông tin liên lạc và tài khoản ngân hàng của đội trưởng đảm bảo chính xác vì BTC chỉ làm việc với đội trưởng của team

Sau khi BTC liên hệ xác nhận thi đấu qua FB và SDT cung cấp, việc đăng ký chính thức hoàn thành

quy định tham gia thi đấu
Tài khoản thi đấu: Tài khoản thi đấu do VĐV tự chuẩn bị - Yêu cầu rank tối thiếu: Kim cương.
Độ tuổi: VĐV phải trên 18 tuổi (có ngày sinh từ 01/12/2000 trở về trước).
Số lượng thành viên: Bắt buộc 05 thành viên/Đội (04 chính thức + 01 dự bị).
Tên và Logo: theo đúng quy định của BTC. (Không quy phạm về thuần phong, mỹ tục, văn hóa, chính trị...).
Chế độ game thi đấu: TPS
Bản đồ: Ghillie islands
XEM THÊM
luật thi đấu onlan
Không được thay đổi thông tin thành viên (kể cả thành viên dự bị) ngay sau khi bắt đầu giải đấu.
Không đổi tên nhân vật sau khi đăng ký giải đấu, nếu có đổi tên phải báo trước với BTC trước 02 ngày so với ngày thi đấu.
Không sử dụng bất cứ phầm mềm thứ 3 khi thi đấu.
Không sử dụng phương thức Check nhà, Bug, Hack và không được sử dụng nỏ trong trận đấu.
Các thành viên của đội phải có mặt tại địa điểm thi đấu và hoàn thành thủ tục check in với BTC trước 30 phút trước khi trận 01 bắt đầu.
Thời gian khiếu nại về giải đấu là 03 ngày sau khi trận đấu kết thúc.
Thời gian khiếu nại về tính điểm là 01 ngày sau khi công bố kết quả.
Thời gian khiếu nại về giải thường là 01 ngày sau khi công bố trao giải.
Quyết định của BTC là quyết định cuối cùng.
XEM THÊM
QUY TẮC KHI THI ĐẤU ONLAN
Đối với các vi phạm Check nhà, Bug và sử dụng Nỏ:
Loại đội khỏi giải đấu và tước toàn bộ giải thưởng + Cấm tất cả thành viên tham gia Giải đấu/Sự kiện do VNG tổ chức trong 03 tháng.
Đối với vi phạm sử dụng Phần mềm thứ 3 gây ảnh hưởng các trận đấu:
Bất kỳ thành viên nào của đội có sử dụng phần mềm thứ 3 gây ảnh hưởng các trận đấu, Đội sẽ bị loại khỏi giải đấu và tước toàn bộ giải thưởng + Cấm tất cả thành viên tham gia Giải đấu/Sự kiện do VNG tổ chức trong 06 tháng.
XEM THÊM