Thể lệ

Yêu cầu: Các thành viên rank Kim Cương trở lên, server PC Asia.

Độ tuổi: 18+ (có giấy CMND)

Thể thức thi đấu: Squad Custom | TPP | BO5. Top 1,2,3,4,5 tính điểm qua 5 trận

Địa điểm: Thi đấu tại các địa điểm do BTC quy định

Tên Room Custom: SURVIVAL CHAMPIONSHIP SEASON 3

Map: Ghillie Islands

Số trận/room: 5

Số squad tham gia tối đa/room: 15 Squads

QUY ĐỊNH ĐĂNG KÝ

Số lượng thành viên: tối thiểu 04 thành viên hoặc tối đa 05 thành viên/Đội (04 chính thức + 01 dự bị)

Thông tin liên lạc của đội trưởng đảm bảo chính xác vì BTC chỉ làm việc với đội trưởng

Phương thức xác nhận đăng ký:

Team nào đã hoàn thành đăng ký online vui lòng xác nhận với BTC thông qua Discord chính thức của https://discord.gg/ZfBxf7e theo hướng dẫn dưới đây:

Sau khi join vào Discord, vui lòng gởi tin nhắn đến channel: #xacnhan-S3 theo mẫu sau:

Tên team:

Tên đội trưởng

Role ID đội trưởng

Số điện thoại đội trưởng

Sau khi BTC nhận tin nhắn và kiểm tra thông tin, việc đăng ký chính thức hoàn thành