Yêu cầu: Các thành viên rank Vàng 1 trở lên, server PC Asia.

Độ tuổi: 18+ (có giấy CMND)

Thể thức thi đấu: Squad Custom | TPP | BO5. Top 1,2,3,4,5 tính điểm qua 5 trận

Địa điểm: Thi đấu tại các địa điểm do BTC quy định

Tên Room Custom: SURVIVAL CHAMPIONSHIP SEASON 2

Map: Ghillie Islands

Số trận/room: 5

Số squad tham gia tối đa/room: 15 Squads

Số lượng thành viên: tối thiểu 04 thành viên hoặc tối đa 05 thành viên/Đội (04 chính thức + 01 dự bị)

Thông tin liên lạc của đội trưởng đảm bảo chính xác vì BTC chỉ làm việc với đội trưởng

Phương thức xác nhận đăng ký:

Team nào đã hoàn thành dk online vui lòng xác nhận với BTC thông qua Discord chính thức của BTC https://discord.gg/Q7fTv9f theo hướng dẫn dưới đây:

Sau khi join vào Discord, vui lòng gởi tin nhắn đến channel: #xacnhan-S2 theo mẫu sau:

Tên team:

Tên đội trưởng

Role ID đội trưởng

Sdt đội trưởng

Sau khi BTC nhận tin nhắn và kiểm tra thông tin, việc đăng ký chính thức hoàn thành

QUY ĐỊNH TRONG TRẬN ĐẤU

Không được thay đổi thông tin thành viên (kể cả thành viên dự bị) ngay sau khi bắt đầu giải đấu.

Không đổi tên nhân vật sau khi đăng ký giải đấu, nếu có đổi tên phải báo trước với BTC trước 02 ngày so với ngày thi đấu.

Không sử dụng bất cứ phầm mềm thứ 3 khi thi đấu.

Không sử dụng phương thức Check nhà, Bug, Hack và không sử dụng các vũ khí như RPG Rocket , Súng Cứu Chữa & Súng Phóng Lựu.

Các thành viên của đội phải có mặt tại địa điểm thi đấu và hoàn thành thủ tục check in với BTC trước 30 phút trước khi trận 01 bắt đầu

Thời gian khiếu nại về giải đấu là 03 ngày sau khi trận đấu kết thúc.

Thời gian khiếu nại về tính điểm là 01 ngày sau khi công bố kết quả.

Thời gian khiếu nại về giải thường là 01 ngày sau khi công bố trao giải.

Quyết định của BTC là quyết định cuối cùng.

QUY ĐỊNH XỬ PHẠT

Đối với các vi phạm Check nhà, Bug, Hack:

- Loại đội khỏi giải đấu và tước toàn bộ giải thưởng

- Cấm tất cả thành viên tham gia Giải đấu/Sự kiện do VNG tổ chức trong 03 tháng.

Đối với vi phạm sử dụng Phần mềm thứ 3 gây ảnh hưởng các trận đấu:

- Bất kỳ thành viên nào của đội có sử dụng phần mềm thứ 3 gây ảnh hưởng các trận đấu, Đội sẽ bị loại khỏi giải đấu và tước toàn bộ giải thưởng

- Cấm tất cả thành viên tham gia Giải đấu/Sự kiện do VNG tổ chức trong 06 tháng.

1
Bạn cần hỗ trợ?

Yêu cầu: Các thành viên rank Vàng 1 trở lên, server PC Asia.

Độ tuổi: 18+ (có giấy CMND)

Thể thức thi đấu: Squad Custom | TPP | BO5. Top 1,2,3,4,5 tính điểm qua 5 trận

Địa điểm: Thi đấu tại các địa điểm do BTC quy định

Tên Room Custom: SURVIVAL CHAMPIONSHIP SEASON 2

Map: Ghillie Islands

Số trận/room: 5

Số squad tham gia tối đa/room: 15 Squads

Số lượng thành viên: tối thiểu 04 thành viên hoặc tối đa 05 thành viên/Đội (04 chính thức + 01 dự bị)

Thông tin liên lạc của đội trưởng đảm bảo chính xác vì BTC chỉ làm việc với đội trưởng

Phương thức xác nhận đăng ký:

Team nào đã hoàn thành dk online vui lòng xác nhận với BTC thông qua Discord chính thức của BTC https://discord.gg/Q7fTv9f theo hướng dẫn dưới đây:

Sau khi join vào Discord, vui lòng gởi tin nhắn đến channel: #xacnhan-S2 theo mẫu sau:

Tên team:

Tên đội trưởng

Role ID đội trưởng

Sdt đội trưởng

Sau khi BTC nhận tin nhắn và kiểm tra thông tin, việc đăng ký chính thức hoàn thành

QUY ĐỊNH TRONG TRẬN ĐẤU

Không được thay đổi thông tin thành viên (kể cả thành viên dự bị) ngay sau khi bắt đầu giải đấu.

Không đổi tên nhân vật sau khi đăng ký giải đấu, nếu có đổi tên phải báo trước với BTC trước 02 ngày so với ngày thi đấu.

Không sử dụng bất cứ phầm mềm thứ 3 khi thi đấu.

Không sử dụng phương thức Check nhà, Bug, Hack và không sử dụng các vũ khí như RPG Rocket , Súng Cứu Chữa & Súng Phóng Lựu.

Các thành viên của đội phải có mặt tại địa điểm thi đấu và hoàn thành thủ tục check in với BTC trước 30 phút trước khi trận 01 bắt đầu

Thời gian khiếu nại về giải đấu là 03 ngày sau khi trận đấu kết thúc.

Thời gian khiếu nại về tính điểm là 01 ngày sau khi công bố kết quả.

Thời gian khiếu nại về giải thường là 01 ngày sau khi công bố trao giải.

Quyết định của BTC là quyết định cuối cùng.

QUY ĐỊNH XỬ PHẠT

Đối với các vi phạm Check nhà, Bug, Hack:

- Loại đội khỏi giải đấu và tước toàn bộ giải thưởng

- Cấm tất cả thành viên tham gia Giải đấu/Sự kiện do VNG tổ chức trong 03 tháng.

Đối với vi phạm sử dụng Phần mềm thứ 3 gây ảnh hưởng các trận đấu:

- Bất kỳ thành viên nào của đội có sử dụng phần mềm thứ 3 gây ảnh hưởng các trận đấu, Đội sẽ bị loại khỏi giải đấu và tước toàn bộ giải thưởng

- Cấm tất cả thành viên tham gia Giải đấu/Sự kiện do VNG tổ chức trong 06 tháng.